Pravidla nočního rybolovu

Noční rybolov patří mezi nezapomenutelné zážitky nejen pro starší rybáře, ale především i pro jejich děti a mládež. Přenocování u vody se dá velice lehce přirovnat k čundru nebo vandru, na které v budoucnu velmi rádi vzpomínáme. Má to zkrátka své kouzlo. Pojďme se připomenout pár pravidel, které jsou v rybářském řádu téměř krátkou dobu a ujistit se, abychom při nočním lovu nebyli náhodou nemile překvapeni rybářskou stráží.

Doba lovu ryb

Některé svazové, ale především soukromé revíry umožňují dobu lovu 24h. denně. U většiny svazových vod tomu ani zdaleka bohužel tak není.

V mimopstruhovém revíru můžeme chytat od 4 do 24h. Kdy od října se ranní doba posouvá na 5h.

Pokud se tedy chystáte u těchto vod přenocovat, musíte mezi půlnoci a 4h. ranní stáhnout všechny pruty, uklidit místo a nastražit jej smíte až od zmíněné hodiny.

Porušení rybářského řádu se Vám může vymstít vysokou pokutou nebo odebráním rybářského lístku a povolenky.

V pstruhovém revíru je to s časy trošku složitější a více omezující. Prakticky každý měsíc se musíme řídit jinou lovnou dobou. V rybářském řádu to máme sepsáno následovně:

a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,

b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,

c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,

d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,

e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,

f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,

g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,

h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,

i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin,

Přičemž nás nemusejí zajímat měsíce lede, únor, březen a prosinec, kdy jsou všechny ryby hájené a rybáři dle tohoto bodu nemůžou tedy vysedávat u vody.

Vaše lovné místo musí být osvětlené

Měla by postačit vodě odolná svítilna za nevelké peníze. Baterka, čelovka… za příznivého počasí svíčky. Zkrátka lovné místo musí byt za tmy osvětleno.

Rybaření v noci má spoustu výhod, ale i nevýhod. Noc je čas úhořů, candátů, mnoha dravých ryb a převelikých kaprů, říká se. Něco na tom pravdy bude, ovšem běžně se stává, že za celou noc u vody neulovíte ani živáčka. Zde bych pak neházel flintu do žita a užíval si, pokud možno, letní noc s hvězdnou oblohou a příjemným občerstvením nachystaným do přírody. Pokud Vám bude vše hrát do karet včetně počasí, Váš vysněný úlovek dříve nebo později přijde.