Vrácení povolenky

Kalendářní rok se chýlí ke konci a s ním také platnost povolenky. Je 17. prosince, což znamená, že máte, že se nemusíte čeho bát. Pořád máte na vrácení dost času. Každý držitel povolenky k lovu ryb jak na pstruhové, tak mimopstruhové vody je povinen vrátit povolenku do patnácti dnů po skončení její platnosti. Tedy nejpozději do 15. ledna následujícího roku. Pokud tak neučiníte, nemusíte získat povolení na další rok. Sumář i povolenku lze zaslat i doporučeným dopisem, především v této době. Adresy jednotlivých místních organizací naleznete na internetu.

V jaké podobě jí vrátíme?

Povolenky musí být řádně a především čitelně vyplněny a to z obou stran. Spolu s povolenkou musíte odevzdat také sumář úlovků (malá pomoc zde). V sumáři je nutno uvést správně evidenční číslo revíru (šestimístné) a jeho přesný název (také ve sdílené stránce). Pokud nebudou dokumenty vyplněny správně, nelze je odevzdat.

povolenka

Povolenku odevzdáme

Fyzicky přímo místní organizaci, která je vydala, nebo můžeme zaslat doporučenou poštou jak bylo již zmíněno na adresu, kde má organizace nahlášené své trvalé sídlo. Zda je možné povolenku odevzdat osobně, udělejte to. Vyvarujete se případným chybám, nedostatkům a na místě byste je mohli napravit.

 

sumář rybolovu

Jsme teprve za půlkou prosince, ovšem v aktuální době apelujeme na Vás, především na začínající rybáře, abyste nenechávali tyto věci na poslední chvíli. Pro vydání nové povolenky Vám budou sděleny informace u místní organizace.