Jak se stát rybářem

Autor: Marek Uhlíř

Spousta z nás začínala doslova s kouskem klacku omotaným dva metry dlouhým vlascem, nahozeným do potoka v místním lese. Návnadou nám posloužila vykopaná žížala nebo i nelehce lapená kobylka z louky. Osobně bych to za pytláctví nepokládal, byli jsme děti a pocit adrenalinu při tahání ryby z vody, pozdravit se s ní, prohlédnout si ji a opět ji vrátit tam, kam patří, byl, je a bude vždy něco nepopsatelného. 

Ovšem k legálnímu rybolovu, k tomu abyste si plně mohli užívat volnost, krásy velkých vod a majestátních ryb, potřebujete ze zákona splnit několik podmínek.

Rybářský lístek

Je třeba stát se členem rybářského svazu: Český rybářský svaz (ČRS) a Moravský rybářský svaz (MRS) – každý má na starosti jiné revíry.

Členství v ČRS:

  • Navštívíte místní organizaci (MO) ČRS, nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS)
  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena (vzor)
  • Absolvovat test skládající se ze základních znalostí v oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb

Po úspěšně absolvovaném testu MO vydá: 

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Poté příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatíte zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let musejí předkládat i souhlas oprávněného zástupce. 

Po splnění všech kroků si může žadatel koupit u své MO povolenku k lovu ryb (pstruhové nebo mimopstruhové rybářské revíry).

Žadatel o členství v MRS musí absolvovat následující

Získat rybářský lístek nelze zadarmo, ale také v tom nevězí nic nepřekonatelného. Pokud Vás vtáhlo kouzlo této aktivity, nebudete litovat času, peněz ani veškeré energie, kterých do toho investujete.