Výběr lokality k rybolovu

Výběr lokality pro rybolov

Velmi důležitým faktorem před zahájením samotného lovu je výběr revíru a na něm lokality, ve které se v dané období budou ryby vyskytovat. Je proto nutné věnovat tomuto tématu dostatek času a získat pokud možno co nejvíce informací o námi vybraném revíru s tím, že čím více si dokážeme dopředu zjistit, tím jsme ve větší výhodě oproti ostatním rybářům, kteří tento důležitý aspekt před započetím samotného lovu mnohdy podceňují. Tím, že je toto téma vcelku obsáhlé, dovolím si ho rozdělit na tři díly. Tento první bude o tom na co se zaměřit při výběru revíru tak nějak všeobecně. Následující díly budou zaměřeny jeden na stojaté a druhý na tekoucí vody (řeky). Zde se pokusím popsat jak postupuji při lokalizaci ryb v závislosti na ročním období na obou typech výše zmíněných vod.

vyber%20mista

Typy jak začít na nové vodě: 

- Pokud jsme na daném revíru poprvé, můžeme zkusit opatrně vyzvědět informace od ostatních rybářů, kteří zde loví pravidelně a revír dobře znají. Ne vždy se na tyto informace dá zcela spolehnout, ale pro začátek je to to nejjednodušší a můžete mít štěstí a narazit na někoho, kdo rád pomůže a poradí.

- Vytěžit informace z internetu, stáří vody, zarybňovací plány, povodně (pokud byly), otravy revíru (pokud byly), tyto informace se dají částečně získat i od místních rybářů.

- Pokusit se zjistit (opět z internetu nebo od místních), jakých úlovků se zde dosahuje, jaké druhy a velikosti ryb se zde nejčastěji loví. Vše závisí na tom, co od lovu vy sami očekáváte a podle toho se bude odvíjet i výběr revíru. Je na vašich preferencích, zda zvolíte spíše revír s větší obsádkou ryb, kde  jejich velikost bude většinou průměrná a vy si pěkně zachytáte a nebo revír, kde si na záběr počkáte delší dobu, ale máte zde šanci na trofejní úlovek.

- Velkým pomocníkem jsou satelitní mapy, které nám dají celkem slušný přehled o revíru, zejména poodhalí příjezdové cesty, různé zátoky a zákoutí revíru, částečně nám mohou poodhalit i reliéf dna, různé prohlubně, popřípadě lavice, potopené překážky atd.

- Ideální je si první návštěvu udělat takovou průzkumnou bez samotného chytání a zaměřit se na věci uvedené výše. Je dobré vzít si s sebou pouze prutolovem, kterým si můžete osahat dno ze břehu tím, že budete jednoduše nahazovat na různých místech na revíru. Dostanete tak celkem slušnou představu o složení dna a hloubkách v různých částech revíru. Dalším pomocníkem může být i dalekohled pokud se jedná o revír s větší rozlohou. Pokud je povoleno na revíru používat člun s echolotem, je to ta nejlepší a nejrychlejší varianta k prozkoumání.

Vše, co jsem uvedl, využívám vždy, než se vydám k nové, pro mně neznámé vodě, protože poznat vodu na které lovíme, je jeden z nejdůležitějších a zároveň i časově nejnáročnějších dílků skládačky. Úsilí, které vynaložíte při těchto činnostech vás nepochybně posouvá jako rybáře stále vpřed. Získané znalosti a informace, na které přijdete sami v terénu, mají pro vás tu největší hodnotu a vy z nich pak můžete nadále těžit a zdokonalovat se v nich. Když do sebe pak vše pěkně zapadne, můžete být za vaši snahu odměněni pěknými úlovky.